Live ang Bordeaux

Tingnan din sa pahina ng kalaban ( Menu pagkatapos DIRECT ) kung may mga lokal na radyo na nagbo-broadcast ng laro.

Isang istasyon ng radyo na mag-aalok sa amin? magpadala sa amin ng isang mensahe

mag-swipe gamit ang iyong mobile ->