Live na laban sa Carcassonne

Bahay
marami
Nililinis ang Toulouse
Nililinis ang DELPIT SERVICES